X

Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!    Zapraszamy do kontaktu!
        

Skup surowców wtórnych

metalowe elementy skup surowców wtórnych

Zakres usług MLR Recykling obejmuje skup surowców wtórnych. Jesteśmy rodzinną firmą, której celem jest ochrona środowiska poprzez gospodarowanie odpadami i poddawanie ich recyklingowi. Zbieranie złomu jest działaniem, które chroni planetę, ograniczając ilość zalegających na wysypiskach śmieci. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwalają maksymalnie wykorzystać odbierane odpady.

Skupowane przez nas surowce wtórne przesyłane są do specjalistycznych zakładów, w których poddawane są recyklingowi w przyjazny dla środowiska sposób. Oferujemy detaliczny i hurtowy zakup i transport złomu, to jest odpadów żeliwnych i stalowych, metali kolorowych, akumulatorów oraz elektroodpadów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jakie są zalety recyklingu?

Najważniejszym zadaniem utylizacji jest ograniczenie ilości odpadów, które zanieczyszczają środowisko. Przebiega ona w taki sposób, aby zminimalizować ilość dostających się do atmosfery związków chemicznych. 

Recykling ma wiele zalet, do których zaliczają się:

  • zmniejszenie wielkości wysypisk śmieci – surowce są powtórnie wykorzystane, dlatego nie trafiają na wysypiska, których wielkość stanowi zagrożenie;
  • oszczędność – zmniejszenie zużycia energii przy produkcji nawet o 95%;
  • zmniejszenie zużycia surowców – powtórne wykorzystanie materiałów minimalizuje potrzebę pozyskania nowych.

Zadbaj z nami o planetę i skorzystaj z naszej oferty.